Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ

W dniach 16-17 października 2019 roku po raz jedenasty w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie odbędzie się Sesja Konserwatorska. Organizatorami Konferencji są: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP oraz Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Tegoroczna Konferencja odbędzie się pod hasłem REWITALIZACJA: TRADYCJA I NOWE MIEJSKIE PEJZAŻE

Konferencja zaplanowana w gronie wybitnych konserwatorów, architektów i urbanistów, urzędników administracji państwowej i samorządowej, podejmie temat rewitalizacji zespołów architektoniczno-urbanistycznych o różnorodnej skali. W większym stopniu niż do tej pory, debata skoncentruje się na działaniach, środkach i metodach, które prowadzą do skutecznego zespolenia martwej tkanki urbanistycznej z żywym organizmem miejskiego kontekstu. Problem ten jest istotny zarówno w wypadku dużych zespołów poprzemysłowych rewitalizowanych wobec braku odpowiedniego otoczenia miejskiego jak i w warunkach waloryzacji zespołów zabytkowych w czynnej, dominującej tkance miejskiej.

Tegoroczne spektrum przypadków jak zwykle obejmie działania podejmowane na rzecz ochrony zabytków w skali całego kraju. Pokażemy następujące inwestycje konserwatorsko – architektoniczne: Fuzja w Łodzi, Cukrownia Żnin, Fabryka Norblina w Warszawie, Stocznia Cesarska w Gdańsku, Port Praski w Warszawie, Sanatorium Gurewicza w Otwocku, Siedziba Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, Bachleda Luxury Hotel w Krakowie.

Zaprezentowane zostaną nowoczesne materiały i technologie w najcenniejszych pomnikach dziedzictwa narodowego — w jakim zakresie można je stosować. Będą to farby Dulux i „gorseciki” – ikoniczne płytki ceramiczne, których projekt powstał we współpracy Ceramiki Paradyż ze Studiem Mai Ganszyniec.

Wzorem lat ubiegłych poruszymy tematy, które niezmiennie nurtują środowiska architektów i konserwatorów:

  • Zasady prawne regulujące współpracę inwestor – architekt – konserwator. Czy istnieją pola kompromisu?
  • Analiza finansowa inwestycji komercyjno-biurowej w obiektach zabytkowych w Polsce. Czy to się opłaca przy wszystkich ograniczeniach i obecnym prawodawstwie? Czym kierują się inwestorzy angażując się w tego typu inwestycje?
  • Rewitalizacja obiektów biurowych wpisanych na listę zabytków. Aspekt prawny, inwestycyjny, konserwatorski
  • Współpraca z konserwatorem zabytków. Dialog czy monolog?
  • Wpis do rejestru zabytków — szansa na rozwój czy powolną dewastację obiektu?
  • Nowoczesne obiekty i projekty urbanistyczne w „ostrej strefie konserwatorskiej”, jakie kryteria stosować?
  • Zasady współpracy między urzędem a deweloperem. Gdzie kończy się inwestycja, a zaczyna strefa miejska?

Udział w Konferencji wraz z posiłkami jest bezpłatny.
Obrady odbędą się w sali konferencyjno-kinowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie przy ul. Kredytowej 1.

Zgłoszenia należy nadsyłać mailowo na adres: elwira.melonik@ethnomuseum.pl do 10 października br. 

Organizatorzy Konferencji.