FILM BALKONOWY

Znak Jakości ZEF

reż. Paweł Łoziński, Polska 2021

dystrybucja: Against Gravity

premiera: 8.04.2022

grupa wiekowa: od 14 lat, kl. 8 SP, szkoła ponadpodstawowa, studenci

Paweł Łoziński stawia przechodniom pytania, które z pozoru są proste, ale skłaniają do refleksji, spojrzenia w głąb siebie, oceny własnego życia i podejmowanych decyzji. W rozmowach dominują tematy uniwersalne, obecne w życiu każdego z nas:  religia, miłość, praca, patriotyzm, tolerancja. Autor nie ocenia przechodniów – słucha ich, pozwala mówić, czasem prowokuje do dalszych rozważań. Pokazuje jacy jesteśmy – nieśmiali i odważni, pewni siebie i zagubieni, rozgoryczeni i szczęśliwi. Przedstawia  ciekawy obraz społeczeństwa, czasów, w których żyjemy i tego, co dla nas najważniejsze. Nieprzeciętna umiejętność reżysera zjednywania sobie rozmówców i prowadzenia nietypowej konwersacji sprawia, że rozważań nad sensem życia słucha się z wielkim zaciekawieniem i dużą dawką sympatii dla bohaterów filmu.

   „Film balkonowy” wzrusza, chwilami bawi,  skłania do refleksji.

 Może być wykorzystany do działań praktycznych i zachęcenia młodych ludzi do podjęcia własnych prób filmowych. Na zajęciach szkolnych może przydać się do poruszenia kwestii społecznych i moralnych, także w odniesieniu do reżysera jako twórcy dzieła i jego odpowiedzialności.

    Wyjątkowy pomysł na realizację oraz cierpliwość i empatia reżysera w połączeniu z otwartością i szczerością jego rozmówców czynią z dokumentu Pawła Łozińskiego dzieło na miarę największych dokonań Krzysztofa Kieślowskiego.