Przegląd filmów Mai Komorowskiej w Ninatece

Podczas tegorocznej, uroczystej XXII gali Polskich Nagród Filmowych, Maja Komorowska, wybitna aktorka i pedagog, została nagrodzona Orłem 2020 za Osiągnięcia Życia. Filmy z jej udziałem osobiście wybrane przez aktorkę zaprezentuje online Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny. Przegląd w portalu Ninateka (Ninateka.pl) potrwa od 23 do 30 kwietnia.

Maja Komorowska to jedna z najwybitniejszych polskich aktorek, doceniana przez reżyserów i uwielbiana przez widzów. Zaczynała w teatrze Jerzego Grotowskiego najpierw w Opolu, następnie we Wrocławiu. W kinie wykreowała niezapomniane role w filmach wybitnych polskich reżyserów, m.in.: Krzysztofa Zanussiego w Za ścianą, Życiu rodzinnym, Bilansie Kwartalnym, Stanie posiadania czy Cwale, za które była wielokrotnie nagradzana w Polsce i za granicą; Andrzeja Wajdy w Pannach z Wilka, Weselu, Katyniu; Tadeusza Konwickiego w Jak daleko stąd, jak blisko i Lawie oraz Krzysztofa Kieślowskiego i jego głośnym Dekalogu I. W stanie wojennym z oddaniem angażowała się w pomoc rodzinom internowanych, działając w Komitecie Prymasowskim. 

Maja Komorowska osobiście wybrała filmy, które zostaną pokazane podczas przeglądu w Ninatece. Jest to jedynie drobny wyimek z jej bogatej filmografii, obejmującej ponad 50 lat pracy przed kamerą. Wśród tytułów, które będą prezentowane w ramach przeglądu znalazło się pięć filmów wyreżyserowanych przez Krzysztofa Zanussiego: Za ścianą, Życie rodzinne, Bilans kwartalny, Rok spokojnego słońca i Cwał oraz dwa obrazy w reżyserii Andrzeja Wajdy: Panny z Wilka i Wesele.

„Z każdym z tytułów, łączą się wciąż żywe wspomnienia moich wspaniałych filmowych partnerów i tych żyjących i tych którzy już odeszli – Zbyszka Zapasiewicza czy Scotta Wilsona. Zdaję sobie sprawę, że miałam wielkie szczęście pracować z wybitnymi reżyserami: Krzysztofem Zanussim, Krzysztofem Kieślowskim, Andrzejem Wajdą, Edwardem Żebrowskim, Tadeuszem Konwickim. Jestem wdzięczna wszystkim twórcom filmów, w których grałam… pracowałam” – powiedziała Laureatka.

Bilans kwartalny, fot. Roman Sumik | Fototeka FINA

Do przeglądu zostały dołączone dwa materiały specjalne: fragment tegorocznej ceremonii Polskich Nagród Filmowych, z momentem wręczenia Mai Komorowskiej Orła za Osiągnięcia Życia oraz specjalne wydanie Aktualności Filmowych CANAL+, których Laureatka gościem była.

Przegląd przygotowała Niezależna Fundacja Filmowa, organizator Orłów, przy współudziale Miasta Stołecznego Warszawy.

Przyznawany przez akademików Orzeł za Osiągnięcia Życia w poprzednich latach trafił m.in. do reżyserów Stanisława Różewicza, Tadeusza Konwickiego, Jerzego Kawalerowicza, Andrzeja Wajdy, Jerzego Hoffmana, Kazimierza Karabasza, Romana Polańskiego, Krzysztofa Zanussiego, jak i aktorów: Danuty Szaflarskiej, Janusza Gajosa, Franciszka Pieczki oraz autorów zdjęć: Witolda Sobocińskiego i Jerzego Wójcika. Laureatem pierwszego Orła za Osiągnięcia Życia, przyznanego w 1999 roku, był Wojciech Has. Ta niezwykle prestiżowa nagroda, przyznawana przez Polską Akademię Filmową, to wyróżnienie dla twórców za wybitne osiągnięcia w swoim zawodzie na przestrzeni życia.

Polskie Nagrody Filmowe Orły wyłaniane są głosami, liczącej ponad 700 członków, Polskiej Akademii Filmowej w dwuetapowym, tajnym i poufnym głosowaniu, przeprowadzanym i nadzorowanym przez PwC, wiodącą firmę audytorską. Wyniki nominacji, jak i nazwiska laureatów pozostają tajemnicą do chwili publicznego otwarcia kopert. Nagrody przyznawane są w 20 kategoriach i organizowane od 1999 roku przez Niezależną Fundację Filmową.

#FINAzdalnie, #FINAonline!