Amerykanie wolny czas spędzają w bibliotece

Nowe badanie Gallupa, zaprezentowane przez Statistę pokazują, że Amerykanie zdecydowanie lubią spędzać wolny czas w bibliotece, średnio co najmniej 10 razy w roku, w porównaniu do połowy tego czasu spędzonego w kinie.

Badanie przeprowadzone w grudniu ubiegłego roku jest aktualizacją poprzedniego badania Gallupa z 2001 r., które wykazało podobne wzorce aktywności 19 lat temu. Znaczące różnice obejmują niewielki spadek liczby wycieczek do kina, a także wzrost liczby wypraw do muzeów, wizyt w parku narodowym oraz uczestnictwa w koncertach lub wydarzeniach teatralnych.

Średnia liczba wizyt kobiety biorących udział w badaniu prawie dwukrotnie przewyższała liczbę wizyt w bibliotece mężczyzn. Wynosiły one odpowiednio 13,4 dla kobiet i 7,5 dla mężczyzn. Mężczyźni średnio dwukrotnie częściej niż corocznie odwiedzają kasyna i parki narodowe lub historyczne.

Pod względem wieku młodzi ludzie w wieku od 18 do 29 lat zadeklarowali największą liczbę wizyt w bibliotece przy średniej rocznej liczbie 15,5 wizyty. Ta sama grupa wiekowa zanotowała najniższą średnią rocznych udziału w imprezach sportowych na żywo, która wyniosła 2,8 w 2019 r.