ZEF Filmowe Okno na Europę – jeden z 15 projektów wyróżnionych w ramach programu Collaborate to Innovate sieci Europa Cinemas

ZEF Filmowe Okno na Europę to projekt, który ma na celu wskazywanie i promowanie wartościowych filmów dla dzieci i młodzieży. Eksperci zgromadzeni pod egidą ZEF (Zespół Edukatorów Filmowych) wyłaniają najcenniejsze tytuły spośród premier kinowych oraz repertuarów festiwali filmowych dla młodego widza, gdzie nagrody przyznaje także Jury ZEF. ZEF jest silny doświadczeniem swoich członków, są to twórcy programów edukacji filmowej, przedstawiciele kin i nauczyciele. Przez lata przyglądali się jakości produkcji filmowych dla najmłodszych widzów, a teraz w ramach innowacyjnego na skalę kraju projektu ZEF, będą opiniować filmy i wybranym przyznawać znak jakości ZEF, który ma być sygnałem dla branży kinowej i widzów, jakie tytuły są szczególnie wartościowe.

Inicjatywa otrzymała wsparcie w ramach programu Collaborate to Innovate sieci kin Europa Cinemas. Wyróżniono 15 projektów z całej Europy, wśród nich jako jedyny z Polski znalazł się ZEF Filmowe Okno na Europę. Europa Cinemas działa od 1991 roku , celem organizacji jest zachęcanie do promocji, dystrybucji i wyświetlania filmów lub produkcji audiowizualnych z krajów europejskich i krajów partnerskich spoza Europy oraz realizacja wszelkich inicjatyw, które umożliwią szerszy dostęp do produkcji europejskich w kinach. Stowarzyszenie zrzesza podmioty działające w tym sektorze kinowym i wspiera ich współpracę poprzez wspólne inicjatywy. Do sieci Europa Cinemas należy aktualnie 1268 kin (z 3136 ekranami) w 786 miastach i 72 krajach.

Dla Europa Cinemas istotne w ocenie złożonych wniosków było, aby wspierane projekty miały realny wpływ na sektor filmowy, promowały rozpowszechnianie i widoczność filmów europejskich, rozwijały ich odbiorców, w szczególności ludzi młodych. „Program został uruchomiony w jednym z najtrudniejszych momentów w historii kina, w czasie, gdy pandemia wymusiła zamykanie kin w całej Europie. Ale ten model naprawdę pobudził wyobraźnię i zainspirował kilka naprawdę ekscytujących projektów. Mieliśmy szczęście, że wspólnie opracowaliśmy ten program z grupą zaangażowanych i pełnych pasji operatorów kin z całej Europy” – powiedział Claude-Eric Poiroux, Dyrektor Generalny Europa Cinemas.

Liderem ZEF Filmowe Okno na Europę jest Kino Amok w Gliwicach, a partnerami Kino Sokół w Nowym Sączu, Kino OKF Iluzja w Częstochowie, Kino Mikro w Krakowie i Opolskie Kino Objazdowe. We wszystkich tych ośrodkach będą odbywały się projekcje kinowe europejskich filmów, wyłonionych w ramach pracy ZEF.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach działalności sieci Europa Cinemas (Collaborate to Innovate), programu Kreatywna Europa/MEDIA.

Europa Cinemas: https://www.europa-cinemas.org/en

O programie Collaborate to Innovate
Pełna lista nagrodzonych projektów

ZEF Filmowe Okno na Europę w social mediach: Facebook / Instagram / @zef_filmowe_okno_na_europe/