Perspektywy rozwoju sektora filmowego w Krakowie: Kraków Culture Lab

Potencjał filmowego Krakowa, pozycja stolicy Małopolski w filmie, produkcja filmowa i perspektywy przyciągnięcia do miasta nowych produkcji. O wyzwaniach związanych z rozwojem sektora filmowego, codziennym wsparciu miasta dla tego obszaru, o dziedzictwie filmowym naszego miasta oraz o roli edukacji filmowej i branżowej rozmawiać będą eksperci drugiego odcinka Kraków Culture Lab. Rozmowę będzie można zobaczyć 21 stycznia o godz. 19.00 na platformie PLAY KRAKÓW.

Kraków Culture Lab jest przestrzenią rozmów o szeroko rozumianej kulturze miejskiej i o roli przemysłów kreatywnych w rozwoju miasta. Regularne spotkania mają pomóc w znalezieniu odpowiedzi na najbardziej istotne wyzwania pojawiające się w różnych obszarach kultury, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest rozmowa o planowaniu i wdrażaniu projektów kulturalnych oraz o właściwym zarządzaniu całokształtem podejmowanych w związku z tym działań.

Najbliższa rozmowa będzie moderowana przez red. Justynę Nowicką. Bohaterami spotkania będą: Robert Sowa – prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyrektor artystyczny Centrum Animacji w Krakowie, Magdalena Sroka – CEO Alvernia Planet, Rafał Syska – profesor UJ, dyrektor Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi Mieście Filmu UNESCO, Szymon Witkowski – komisarz filmowy reprezentujący Kraków Film Commission oraz Aneta Zagórska – producentka filmowa.

 Razem z nimi pochylimy się nad tematem programu rozwoju filmu w Krakowie na kolejne lata. Poszukamy nowego impulsu, który mógłby zwiększyć konkurencyjność Krakowa na rynku filmowym. Wśród oczywistych przewag Krakowa wymieńmy potencjał lokacji, kadry i uniwersytety, ale także dziedzictwo filmu i filmowe festiwale. Te wszystkie atuty mogą razem zadecydować o skokowym wzroście znaczenia Krakowa w świecie filmu. Miasto poszukuje również rozwiązań integrujących branżę, które pomogłyby rozwijać innowacje i wskazywały przyszłe kierunki rozwoju kina. To aspekt szczególnie istotny dla wytyczenia długookresowej wizji i realizowania jej we współpracy wszystkich zaangażowanych stron. 

Projekt Kraków Culture Lab jest realizowany w ramach programu Kraków Culture. Istotą programu jest skuteczniejsza koordynacja wydarzeń, współpraca grona organizatorów wydarzeń i ścisłe współdziałanie ich środowiska z sektorem usług turystycznych, a także rozwój innowacji pozwalających skutecznie wzmacniać miejski system kultury. Kraków Culture jest również narzędziem dyplomacji kulturalnej miasta, a także działaniem mającym na celu rekomendację tego, co buduje wizerunek miasta w relacjach zewnętrznych, w tym w szczególności na użytek komunikacji międzynarodowej. Miasto Kraków wspólnie z jego instytucjami kultury rozwija narzędzia stworzone w trudnym czasie pandemii i wspiera ich wdrażanie. W ramach projektu wydawany jest bezpłatny kwartalnik. Kraków Culture to również dwujęzyczna strona www.krakowculture.pl oraz stale rozwijający się portal www.karnet.krakowculture.pl, a także kampanie informacyjne i promujące poszczególne sezony kultury. Koordynację programu powierzono KBF.

Wszystkie odcinki będzie można obejrzec: tutaj. Informacje o terminach kolejnych spotkań już wkrótce.