Jan Wilkowski. W stulecie urodzin 1921-2021

Specjalnym wydawnictwem Teatr Lalka obchodzi setną rocznicę urodzin Jana Wilkowskiego – aktora, reżysera, autora sztuk teatralnych, dyrektora artystycznego naszej sceny w latach 1952 – 1969. Tu powstały jego legendarne przedstawienia, znane nie tylko widzom w Warszawie i w Polsce, ale w całej Europie.

Właśnie ukazała się książka Jan Wilkowski. W stulecie urodzin 1921 – 2021, która – jak pisze Maciej Wojtyszko – „zabierze {czytelników} na wędrówkę śladami artysty, wpisując jego życie i czasy w pejzaż Warszawy oraz realia świata historii, polityki, a także w dzieje kultury polskiej XX wieku”. Publikacja zawiera teksty: Jarosława Kiliana, Tomasza Mościckiego, Henryka I. Rogackiego i Joanny Rogackiej, opatrzone ponad 100. fotografiami. Koncepcja i projekt graficzny są dziełem Roberta Czajki.

Książkę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach Programu Literatura.

Wydawnictwo jest do nabycia w kasie Teatru Lalka; cena egzemplarza 25 zł.