Czołgi. 100 lat historii

Autor prezentuje ewolucję czołgu od chwili jego powstania po dzień dzisiejszy. Odwołując się do najnowszych badań archiwalnych, opowiada o początkach rozwoju czołgów podczas pierwszej wojny światowej. Analizuje, jak zyskiwały coraz większe znaczenie militarne podczas kolejnych konfliktów zbrojnych. Gwałtowny rozwój tych pojazdów w Europie i Stanach Zjednoczonych, do którego doszło w końcowej fazie drugiej wojny światowej i w latach zimnej wojny, możliwy był dzięki ogromnemu postępowi techniki wojskowej. Doprowadził on do przeobrażenia czołgów w szybkie, odporne i potężne machiny wojskowe – takie, jakimi są dzisiaj. 

Dane wydawnicze:

Tytuł: Czołgi. 100 lat historii. Wyd. II

Autor: Richard Ogorkiewicz

Wydawnictwo: Wydawnictwo RM

Oprawa: miękka

Liczba stron: 360

Cena: 39,99 zł

ISBN/EAN: 978831513609