#zostańwdomu i Szukaj w Archiwach

W czasie zagrożenia epidemicznego i w związku z czasowym zamknięciem archiwów państwowych zachęcamy do pozostania w domach i prowadzenia wirtualnych archiwalnych poszukiwań.

W serwisie archiwów państwowych Szukaj w Archiwach dostępnych online jest już ponad 39 milionów skanów materiałów archiwalnych. Serwis umożliwia korzystanie z archiwaliów przechowywanych w archiwach państwowych i innych instytucjach z różnych części Polski – online i bez wychodzenia z domu. Z całkowicie otwartego, bezpłatnego dostępu może skorzystać każdy zainteresowany. Zalogowani użytkownicy mają możliwość skorzystania z dodatkowych funkcjonalności m.in. tworzenia własnych kolekcji z zamieszczonych w serwisie skanów.

W Szukaj w Archiwach można znaleźć m.in. akta stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa i akt zgonu), mapy, zdjęcia, plakaty, nagrania, filmy albo dokumenty techniczne. Użytkowników mogą zainteresować zarówno średniowieczne pergaminy (zespół: Zbiór dokumentów pergaminowych z Archiwum Głównego Akt Dawnych), jak i dokumenty dotyczące odbudowy Warszawy po II wojnie światowej (zespół: Archiwum Biura Odbudowy Stolicy z Archiwum Państwowego w Warszawie wpisany w 2011 roku na listę UNESCO Pamięć Świata), spuścizny ważnych osobistości historycznych (np. zespół: Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego z Archiwum Akt Nowych), listy wieszczów narodowych Adama Mickiewicza i C. K. Norwida (z Archiwum Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego w Rzymie), czy ponad 137 tys. zdjęć z Polski i świata w samym tylko zespole: Ilustrowany Kurier Codzienny (z Narodowego Archiwum Cyfrowego).

Serwis ciągle uzupełniany jest o nowe materiały. Niedawno cyfrowy zasób Szukaj w Archiwach powiększyły kolejne skany z Archiwum Narodowego w Krakowie (szczegóły na temat nowości dostępne w artykułach Publikacja skanów na portalu Szukaj w Archiwach i Zapowiadane nowości i aktualizacje na portalu Szukaj w Archiwach) oraz wspaniałe fotografie z zespołu Socjalistycznej Agencji Prasowej z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Kopie materiałów archiwalnych prezentowane w serwisie, o ile nie zastrzeżono inaczej w opisach tych materiałów lub na samych kopiach cyfrowych, mogą być w dowolny sposób wykorzystywane, w tym pobierane ze strony na dysk lokalny, kopiowane i rozpowszechniane w inny sposób z wykorzystaniem dowolnej techniki.

Serwis stanowi doskonałe narzędzie do poznawania historii Polski i poszukiwań genealogicznych. Więcej informacji i przydatnych linków dotyczących kwestii, jak rozpocząć i prowadzić poszukiwania genealogiczne w zakładce dedykowanej genealogii.

Szukaj w Archiwach może być również wykorzystywany przez nauczycieli jako narzędzie do nauki zdalnej. Od 19 marca 2020 zespół Szukaj w Archiwach będzie proponować tematy przykładowych zadań dla uczniów z uwzględnieniem podstawy programowej, zawartości archiwalnego zasobu online i wskazówek przekazanych przez nauczycieli. Więcej informacji o akcji #SzkołazSwA

Zachęcamy do skorzystania z oferowanych przez serwis możliwości. Wkrótce na stronie internetowej www.archiwa.gov.pl zamieszczone zostaną kolejne informacje o dostępnej online ofercie archiwów państwowych. Zachęcamy również do śledzenia profili archiwów państwowych w mediach społecznościowych.