Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945

Dlaczego wielkie mocarstwa torpedowały starania Polaków do stworzenia koalicji państw Europy Środkowej i Wschodniej? Dlaczego ponieśliśmy klęskę, będąc w zwycięskim obozie koalicji antyhitlerowskiej? Co wpłynęło na ukształtowanie powojennej Polski? Jan Karski opracował dzieje polityki wielkich mocarstw wobec Polski w okresie od I wojny światowej do układu jałtańskiego. Spoglądał na ich działania przez pryzmat strategicznych interesów i skutków, jakie miały dla naszego kraju. Burzył obecny w wielu umysłach „romantyczny” mit o doniosłości znaczenia Polski w Europie, ujawniając wiele nieznanych faktów politycznych z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku.

Dane wydawnicze:

Tytuł: Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945. Od Wersalu do Jałty

Autor: Jan Karski

Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskie

Oprawa: twarda

Liczba stron: 588

Cena: 69,90 zł

ISBN/EAN: 9788366431621