UCIECZKA

Znak Jakości ZEF

reż. Sandra Vannucchi, Szwajcaria, Włochy 2017
Dystrybucja: Bomba Film

Premiera: 18.03.2022

kategoria wiekowa: 11+/ SP kl. 4-8

Filmy, skierowane do dzieci lub młodzieży, rzadko podejmują temat, związany z depresją rodzica. „Ucieczka”, mimo, iż posiada prostą fabułę i uproszczonych, stereotypowych bohaterów, daje okazję do rozmowy z młodymi ludźmi na temat tego czym jest depresja, jak się objawia oraz jak ważne jest szukanie fachowej pomoc. Podkreśla wagę zrozumienia sytuacji, jeśli chodzi o najbliższe grono osoby, dotkniętej chorobą.

    Film może być pretekstem  do dyskusji na temat obrazu mniejszości (w tym przypadku Romów) w kulturze i mediach, a także do przeprowadzenia rozmowy na temat różnic kulturowych, zawierania i budowania przyjaźni pomimo odmienności. Sygnalizuje również konsekwencje ucieczki z domu oraz niebezpieczeństwa, wynikające z  przebywania bez opieki na ulicach miasta.

„Ucieczka”  ukazuje bezradność dziecka wobec choroby rodzica, odizolowanie emocjonalne i sposób na ucieczkę od problemu. Bohaterka doświadcza sytuacji, kiedy nie ma pieniędzy, dachu nad głową i nie ma co jeść. Ufa obcym osobom i nie jest świadoma niebezpieczeństwa, w jakim wielokrotnie znajduje się podczas podróży. Film ukazuje pozytywne rozwiązania trudnej sytuacji i zmiany postępowania pod wpływem traumatycznych doświadczeń. Stwarza przestrzeń do rozmów na wiele tematów : choroba, przyjaźń, marzenia, smutek.

Główna bohaterka zaprzyjaźnia się z dziewczynką, która pochodzi z grupy mniejszościowej, co do której istnieje wiele uprzedzeń kulturowych i  otrzymuje od niej wsparcie i opiekę. Jest to sposobność by porozmawiać o stereotypach i nierównościach społecznych. W tym kontekście wartość edukacyjna tego filmu jest niezwykle wysoka. 

    Film bardzo wolno się rozkręca. Dzieci mogą mieć problemy ze zrozumieniem pierwszych 20 minut filmu, gdzie opowieść jest zmontowana naprzemiennie z retrospekcją. Ten zabieg stylistyczny nie jest spotykany zbyt często w filmach dla dzieci. Niemniej, jest to świetna okazja do przedstawienia i zrozumienia montażu równoległego, o ile dzieci będą uprzedzone.