Opublikowano raport o czasopismach z 2019 roku

Do końca maja 2020 roku Biblioteka Narodowa otrzymała datowane na rok 2019 numery 6788 periodyków. Jest to znacząco mniej niż w roku poprzednim, kiedy to w analogicznym okresie naliczono 7251 tytułów. Spadek wynosi 463 tytuły, co stanowi 6% wszystkich odnotowanych pozycji. Podobnie niską liczbę tytułów periodyków ostatni raz obserwowaliśmy w roku 2014.

Najbardziej zauważalną zmianą jest spadek liczby czasopism naukowych, zwłaszcza pism o niskich częstotliwościach, należy jednak zauważyć, że to właśnie tego rodzaju periodyki, ze względu na długi proces wydawniczy, mogły w największym stopniu ulec związanym z pandemią opóźnieniom. Zatem dopiero kolejne dane pozwolą ocenić, czy mamy tu do czynienia z faktycznym wypadnięciem z rynku znacznej liczby tytułów.

Zmniejszyła się także liczba czasopism lokalnych, gazet studenckich, pism przeznaczonych dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz periodyków dla cudzoziemców. Pism tych ubywa zapewne dlatego, iż oferowane przez nie bieżące informacje, przeznaczone dla ograniczonej grupy odbiorców, są coraz częściej przekazywane przez internet, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Wśród pism, których zbiór zwiększył się w roku 2019 wyróżniają się czasopisma poradnikowe, zwłaszcza medyczne.

Dane pochodzą z najnowszego numeru raportu „Ruch Wydawniczy w Liczbach. Tom 70: 2019 periodyki”, który właśnie ukazał się w formie elektronicznej, obejmuje dane statystyczne dotyczące gazet i czasopism opublikowanych na terenie Polski w roku 2019.