MZ precyzuje: kiedy i kto ma stosować maseczki od 16 kwietnia?

Resort zdrowia przygotował szybką nowelizację rozporządzenia w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z pandemii koronawirusa. W przedstawionym dziś dokumencie precyzuje, w jakich miejscach od 16 kwietnia trzeba będzie nosić maseczki ochronne.

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii liberalizuje zasady stosowania maseczek ochronnych, jakie oficjalnie mają wejść w życie od najbliższego czwartku (16 kwietnia).

Kto nie będzie musiał nosić maseczki ochronnej?

Zgodnie z przedstawionym 14 kwietnia projektem ze stosowania maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej zwolnione będą:

  • dzieci poniżej drugiego roku życia,
  • osoby mające problemy z oddychaniem, które nie pozwalają im na zakrywanie ust lub nosa,
  • a także osoby niezdolne do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa.

Gdzie należy stosować maseczki?

Resort doprecyzował również miejsca, gdzie obywatele będą zobligowani do zakrywania ust i nosa. Przepisy, które mają wejść w życie 16 kwietnia, dotyczyć będą m.in.:

  • środków publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdów samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
  • miejsc ogólnodostępnych, w tym dróg i placów, obiektów kultu religijnego, obiektów handlowych, placówek handlowych i targowisk;
  • szeroko rozumianych terenów zieleni m.in. parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także terenu plaż;
  • terenów leśnych, a w szczególności parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

Obowiązek zdjęcia maseczki podczas legitymowania

W rozporządzeniu zastrzeżono, że w przypadku legitymowania osoby i w celu określenia jej tożsamości – osoba nosząca maseczkę lub przyłbicę może zostać poproszona o jej zdjęcie.

MZ zdecydował również o zniesieniu 14-dniowej kwarantanny dla pracowników platform wiertniczych zlokalizowanych na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Chodzi o pracowników zatrudnionych w oparciu o inny stosunek pracy niż marynarska umowa o pracę, którzy na platformach pracują w 14-dniowym systemie pracy. Zdaniem legislatora konieczność odbywania rzeczonej kwarantanny w przypadku tych pracowników nie pozwalałaby im na korzystanie z przysługujących im uprawnień do odpoczynku.

Marta Markiewicz