Komunikacja. Kochaj i mów co chcesz!

„Komunikacja” powstała po to, aby pomóc Ci poprawić sferę komunikacyjną w Twoim życiu, abyś cieszył się lepszymi, bardziej harmonijnymi i szczęśliwszymi związkami z innymi ludźmi! Książka podzielona jest na 2 części, które razem stanowią integralną całość. W pierwszej części autor omawia najczęstsze przeszkody i bariery w komunikacji oraz w jaki sposób możemy sobie z nimi radzić. W drugiej części zostały wyjaśnione najważniejsze kompetencje i umiejętności​ – empatia,​ werbalizacja i asertywność, których opanowanie umożliwia dojrzałe porozumiewanie się z drugim człowiekiem i wzajemne porozumienie.

Dane wydawnicze:

Tytuł: Komunikacja. Kochaj i mów co chcesz!

Autor: ks. Marek Dziewiecki
Wydawnictwo: RTCK

Oprawa: miękka

Liczba stron: 216

Cena: 32 zł

ISBN/EAN: 9788365927651