Inauguracja programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship

3 grudnia 2021 roku odbędzie się uroczysta inauguracja pierwszej edycji programu stypendialnego Instytutu De Republica – Joseph Conrad Fellowship. Wykład otwierający zatytułowany „Joseph Conrad Today” wygłosi brytyjski profesor Robert Hampson.

Co tak naprawdę znaczy dziś nazwisko Josepha Conrada? Pytanie, choć pozornie proste, tym bardziej się komplikuje, im bardziej przyglądamy się pozycji i popularności Conrada
w różnych krajach i różnych epokach. Jest on bowiem pisarzem światowym, obecnym
w kulturach wielu szerokości geograficznych. Kimś, kogo znamy z imienia i nazwiska. Ale czy rozumiemy, co do nas mówi? Z tymi i innymi pytaniami dotyczącymi Korzeniowskiego zmierzą się stypendyści oraz każdy, kto zechce wysłuchać prelekcji Roberta Hampsona, otwierającej program Joseph Conrad Fellowship.

– „O jakim szczęściu Pan marzy? – Nigdy nie marzę, chcę rzeczywistości” – miał powiedzieć niegdyś Joseph Conrad. Te słowa rysują sylwetkę fantastycznego kronikarza
i interpretatora otaczającego świata. Człowieka, który mówił, że gdyby nie tworzył
w języku angielskim, nie pisałby wcale. Spuścizna Conrada otwiera niezwykle szerokie wrota do dalszych badań oraz przedsięwzięć artystycznych. Zadaniem Joseph Conrad Fellowship jest podążać tą samą ścieżką – poznawać nowe języki, narracje i kategorie opisu, testować je i dzięki temu lepiej rozumieć otaczającą nas rzeczywistość. 
– mówi dr hab. Bogumił Szmulik, prof. ucz., dyrektor Instytutu De Republica.

Chęć udziału w programie stypendialnym zgłosiło 256 osób. Komisja rekrutacyjna wyłoniła spośród nich 14 stypendystów, którzy przez najbliższe miesiące będą mierzyli się
z tematyką conradowską, między innymi poprzez udział w spotkaniach. Łącznie zaplanowano sześć wykładów otwartych dla wszystkich chętnych oraz sześć seminariów dedykowanych dla uczestników programu.

Wykład inauguracyjny prof. Roberta Hampsona odbędzie się 3 grudnia o godzinie 18.00
w „Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych”, Dom Towarowy Braci Jabłkowskich (III p.), przy ul. Brackiej 25 w Warszawie. Będzie miał charakter otwarty oraz hybrydowy. Wydarzenie odbędzie się z zachowaniem obowiązujących nakazów i norm sanitarnych.

Wszyscy chętni, którzy zechcą go wysłuchać, będą mogli zrobić to dzięki transmisji online, która będzie dostępna na kanale YouTube Instytutu De Republica.

***

Instytut De Republica został powołany na mocy zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 16 lutego 2021 r. Głównym celem jego działalności jest promocja i popularyzacja polskiej nauki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, wytworzenie mechanizmów i kapitału społecznego, który organizowałby się wokół idei państwowości oraz uwolnienie potencjału polskiej nauki w tych obszarach.

We współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce i na świecie, jednostkami administracji państwowej oraz jednostkami badawczymi, Instytut De Republica organizuje konferencje naukowe i seminaria, które stanowić mają platformę wymiany opinii wobec prezentowanych na nich wyników naukowych prac badawczych. Zadaniem Instytutu jest też popularyzowanie najbardziej interesujących osiągnięć polskich naukowców w formie publikacji i multimediów. Instytut De Republica docelowo ma stać się nowoczesnym zapleczem eksperckim, promocyjnym i wydawniczym dla tak niedocenianych w Polsce i poza jej granicami, a tak ważnych dla właściwego rozumienia naszej historii i zjawisk społecznych, dziedzin nauki.