Egmont Polska najlepszym wydawcą komiksów w Polsce. Nagrody przyznane na gali 33. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier

W festiwalową sobotę odbyła się gala, na której wyróżniono laureatów ze świata komiksu w 4 kategoriach.

NAJLEPSZY POLSKI ALBUM KOMIKSOWY

Jury w składzie: Dominika Gracz-Moskwa, Matylda Sęk-Iwanek, Dominika Węcławek, Marcin Kamiński, Jarek Obważanek, Przemysław Pawełek i Piotr Kasiński przyznało dwa wyróżnienia oraz tytuł:

Najlepszy Polski Album Komiksowy ex aequo – „Zasada Trójek”, scen. i rys. Tomasz Spell Grządziela, wyd. Kultura Gniewu oraz „Wydział 7” (seria), Tomasz Kontny i Marek Turek (scen.), Krzysztof Budziejewski i Wojciech Stefaniec (rys.)

NAJLEPSZY WYDAWCA KOMIKSÓW W POLSCE 

Egmont Polska

NAGRODA IM. PAPCIA CHMIELA ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI DLA KOMIKSU

Fundacja Kreska im. Janusza Christy

KONKURS NA PROJEKT PUBLIKACJI KOMIKSOWEJ

Jury Konkursu na Projekt Publikacji Komiksowej w składzie: Anna Krztoń (przewodnicząca), Wojciech Birek, Rafał Skarżycki, Rafał Szłapa i Kamil Śmiałkowski przyznało następujące nagrody w pierwszej edycji konkursu:

  1. Grand Prix – Katarzyna Witerscheim (scen. i rys.), „Heksa”
  2. I miejsce – Łukasz Pawlak (scen. i rys.), „Niezwykły Jan Paweł”
  3. II miejsce – Unka Odya (scen. i rys.), „Brom 2.5 / Brom XXX”
  4. III miejsce – Piotr Szulc (scen.) i Jakub Babczyński (rys.), „Gdy już trafimy na nasze wyspy”

Międzynarodowemu Festiwalowi Komiksu i Gier towarzyszą ważne konkursy i plebiscyty. Od 2022 roku organizowany jest prestiżowy konkurs na projekt publikacji komiksowej, zastępujący dawną historyczną formułę konkursu na krótką formę komiksową. Na laureatów czekają Grand Prix, trzy nagrody oraz możliwość nawiązania współpracy z organizatorem w celu wydania pełnometrażowego albumu komiksowego. Za wybitne zasługi dla polskiego komiksu organizatorzy przyznają Nagrodę im. Papcia Chmiela. Festiwal nagradza też najlepszego polskiego wydawcę w danym roku oraz najlepszy polski album, wydany w okresie między festiwalami. Przy okazji MFKiG organizowany jest także komiksowy konkurs dla dzieci i młodzieży na krótką formę komiksową pod hasłem indywidualnym dla każdej kolejnej edycji.